nedjelja, 26. srpnja 2015.

15 koraka za most - sufinanciran od strane EU fondova

eu_zastava

Ako netko ima kakav projekt za prijaviti, može to učiniti putem ovog obrasca. Unutar obrasca, da bi se natjecali za sufinanciranje od strane EU-a u operativnom programu 2014.-2020.g popisani su koraci koji se trebaju poduzeti.

 1. Provedba natječaja za izradu tehničke dokumentacije (i dok. potrebne za dostavu aplikacije EK)

 2. Idejno rješenje,  te studija predizvodljivost

 3. Mišljenje o uskladivosti s Naturom 2000

 4. Studija utjecaja na okoliš

 5. Studija izvodljivosti  (uključivo analiza troškova i koristi)

 6. Idejni projekt i ishođenje lokacijske dozvole

 7. Rješavanje imovinsko pravnih odnosa - vlasništvo, pravo građenja

 8. Vrijeme potrebno za izradu aplikacije, evaluaciju Europska Komisija (trajanje cca.6-12mj.)

 9. Glavni projekt

 10. Ishođenje građevinske dozvole

 11. Izvedbeni projekt (opcijski)

 12. Izrada natječajne dokumentacije  za radove

 13. Prihvaćanje dopuna i promjena u projektu, konačna ocjena i Odluka EU komisije

 14. Provođenje natječaja i ugovaranje radova te provedba natječaja za nadzor i ugovaranje nadzora

 15. Provedba građevinskih radova / nadzor i uporabna dozvola


Od starta do realizacije sve gotovo unutar jednog desetljeća, ili koju godinu više.

Nema komentara:

Objavi komentar